nDnes je  neděle 8.12.2019 n
  VSTUP NA E-MAIL  
nic
  KALENDÁŘ AKCÍ - 2018 / 2019  
nic
  KONTAKTY  
nic
  ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA  
nic
  PLÁNOVANÉ AKCE-2018 / 2019  
nic
n
  << Zpět | Do oblíbených | Úvodní strana  
n
odrazka
RUBRIKYn
Rohodnutí o přijetí k zákl. vzděláváníRohodnutí o přijetí k zákl. vzdělávánín
Návrh rozpočtu na rok 2019Návrh rozpočtu na rok 2019n
NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země). NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země). n
Úřední deskaÚřední deskan
Informační memorandumInformační memorandumn
Kamerový systém na budově ZŠKamerový systém na budově ZŠn
Hravý klaunHravý klaunn
Opatření školy - vstup cizích osobOpatření školy - vstup cizích osobn
nO ŠKOLEn
ÚvodÚvodn
Historie školyHistorie školyn
Pedagogický sborPedagogický sborn
Akce školy 2018 / 2019Akce školy 2018 / 2019n
Akce školy 2017/2018Akce školy 2017/2018n
Akce školy - 2016/2017Akce školy - 2016/2017n
Partnerské školyPartnerské školyn
Adopce na dálkuAdopce na dálkun
Školní časopisŠkolní časopisn
nPRO ŽÁKYn
Organizace školního roku 2018/ 2019Organizace školního roku 2018/ 2019n
Rozvrhy tříd 2018 / 2019Rozvrhy tříd 2018 / 2019n
Žákovský parlamentŽákovský parlamentn
Úspěchy žáků - 2018/2019Úspěchy žáků - 2018/2019n
Úspěchy žáků - 2017 / 2018Úspěchy žáků - 2017 / 2018n
ChasičkaChasičkan
Lyžařský kurz - 7.ročníkLyžařský kurz - 7.ročníkn
Sportovní kurz - 9.ročníkSportovní kurz - 9.ročníkn
Lyžařský kurz - I.st.Lyžařský kurz - I.st.n
nPRO RODIČEn
Zájmové kroužkyZájmové kroužkyn
Rodičům prvňáčkůRodičům prvňáčkůn
Termíny tř. schůzek a konzultací 2018/2019Termíny tř. schůzek a konzultací 2018/2019n
Školní řádŠkolní řádn
Klasifikační řádKlasifikační řádn
Řád školního hřištěŘád školního hřištěn
ŠVP SouhraŠVP Souhran
Výroční zprávaVýroční zprávan
Projekty EUProjekty EUn
Projekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechProjekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechn
Projekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisuProjekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisun
Formuláře ke staženíFormuláře ke staženín
nVÝCHOVNÝ PORADCEn
Přijímací řízení ve šk.roce 2018/2019Přijímací řízení ve šk.roce 2018/2019n
Poskytování poradenských služeb v naší škole Poskytování poradenských služeb v naší škole n
Rozhodujeme se o budoucím povoláníRozhodujeme se o budoucím povolánín
Konzultační hodiny vých.poradceKonzultační hodiny vých.poradcen
nŠKOLNÍ METODIK PREVENCEn
Konzultační hodiny ŠMPKonzultační hodiny ŠMPn
Preventivní program školyPreventivní program školyn
Preventivní programyPreventivní programyn
Projekty prevence rizikových projevů chováníProjekty prevence rizikových projevů chovánín
Školní strategie prevenceŠkolní strategie prevencen
Bezpečnější internetBezpečnější internetn
Doporučená literaturaDoporučená literaturan
nŠkolní poradenské pracovištěn
Členové ŠPPČlenové ŠPPn
nŠKOLNÍ DRUŽINAn
Řád školní družinyŘád školní družinyn
Celoroční plán školní družinyCeloroční plán školní družinyn
ŠVP školní družinyŠVP školní družinyn
Akce školní družiny 2017-2018Akce školní družiny 2017-2018n
nSRPŠn
Zápisy z jednáníZápisy z jednánín
Přehled čerpání finančních prostředků SRPŠPřehled čerpání finančních prostředků SRPŠn
nŠKOLSKÁ RADAn
Jednací řádJednací řádn
Členové radyČlenové radyn
Zápisy z jednání radyZápisy z jednání radyn
nSTRAVOVÁNÍn
Školní restaurace ScolarestŠkolní restaurace Scolarestn
odrazkaVYHLEDÁVÁNÍn
 
n
 Celoroční plán školní družiny 

Základní   škola   náměstí  T. G. Masaryka, Frýdlant  nad  Ostravicí

 

Plán činnosti školní družiny pro školní rok 2017 – 2018

 

Okruh  námětů  pro dlouhodobou výchovnou práci

podle  ročních  období

 

 

Podzim

 

Rekreační a odpočinková činnost – stolní hry, hračky, stavebnice, četba dětských knih a časopisů, napodobivé hry, zábavné kreslení a omalovánky, rekreační činnost dle vlastního přání, regenerace sil v přírodě, poslech hudby a písniček z magnetofonu a CD, animované pohádky, zábavná povídání …

 

Společenskovědní  zájmová činnost – režim školy a školní družiny, besedy - vztahy mezi dětmi, správný kamarád, kázeň a bezpečnost, zdravení, poděkování, chování v jídelně, ve třídě, na veřejnosti …, dramatizace různých námětů a situací …

 

Přírodovědná  z.č. -  rozhovory o přírodě, proměny přírody – pozorování, ochrana přírody, neničíme přírodu, čistota kolem nás – sídliště, les, park, chodník hřiště …, podzim v přírodě, poznávání stromů, listů, odkvétajících rostlin, soutěž ve znalostech ovoce a zeleniny, příprava přírody k zimnímu spánku, práce s knihami o přírodě, …

 

Sportovní  z.č. – plnění hygienických požadavků, bezpečnost, návyky ukládání svršků, tělovýchovné činnosti a soutěže v herně a tělocvičně, tělovýchovné chvilky, pohybové hry v přírodě, míčové hry, nácvik správného házení a chytání míče, honičky a běhy k metě, cvičení a hry se švihadly, stolní tenis v přírodě,…

 

Výtvarná  z.č. - tematické kreslení- prázdniny, naše rodina- malba figury, suchý pastel, hříbky- studie podle předlohy, zátiší – mísa s ovocem, akvarel, výtvarné zpracování podzimních radovánek – pouštění draků v přírodě, barevná duha – zapouštění akvarelu, otisky listů – pastel

 

Pracovní  z.č. -  konstruktivní hry, stavebnice, skládanky a mozaiky, výroba papírových draků, koláže ze sušených listů a plodů, suchá vazba, sběr a navlékání plodů, korálků, ovoce z papíru- hruška a jablko s červíkem, výrobky podle šablon, listy podle vlastní fantazie – obrázek v rámečku, skládanky z papíru, …

 

Hudební  z.č. – opakování písní – doprovod kytara, Orffovy nástroje, hra na tělo, nácvik nových písní, písně na přání dětí, hudební soutěže, tanečky, kolové a taneční hry, procvičování rytmu, zábavné hry s písněmi, zábavná hudební odpoledne, …taneční kroužek.

 

Příprava na vyučování – návyk udržovat si pořádek ve vlastních věcech – pouzdro, aktovka, sešity, práce s dětskou knihou a časopisem, hlasité čtení, četba na pokračování, pamětné a zábavné počítání, vymýšlení slovních úloh, obrázková matematika, opakování a procvičování poznatků formou pohádek – loutkové divadlo, maňásky, jazykolamy, kvízy, hádanky, křížovky, doplňovačky, soutěže, tematické vycházky do přírody …

 

 

Zima

 

 

Rekreační a odpočinková činnost -  stejná celoročně – viz oddíl  Podzim

 

Společenskovědní  zájmová činnost – besedy, příběhy a povídání na dané téma, správné chování k rodičům, dospělým a kamarádům, pomoc v domácnosti, povídání o zimě a Vánocích, obdarovávání, udělat někomu radost, vánoční zvyky a tradice, zimní příroda, neplýtváme potravinami, bezpečnost při zimních sportech, oblékání podle počasí, krmení ptáčků, zvířátka v zimě, …

 

 

Přírodovědná z.č. – stopy ve sněhu, pozorování ptáků, krmení zvěře, krásy zimní krajiny, sněhová peřina, rostliny pod sněhem, čistota sněhu – pokus, nebezpečí tajícího sněhu a padajících rampouchů, soutěže s přírodovědnou tematikou, proměny počasí, zimní spáči,…

 

 

Sportovní z.č. – otužování dětí při pohybu v zimní krajině, sáňkování, bobování, jízdy na lopatách, hry na sněhu, sněhové cesty, vyšlapávání obrazu ve sněhu, hod sněhovou koulí na cíl, využití tělocvičny školy ke sportování, prolézací pytel, hod kruhy na cíl, míčové hry, hod do koše, překážková dráha s využitím nářadí v tělocvičně, cvičení při hudbě, posilovací cviky, …

 

 

Výtvarná z.č. – besedy o ilustracích – námět zima, tematické kreslení – Vánoce u nás doma, oblíbený dárek, zimní krajina…, sněhuláci – různé techniky, zimní výzdoba chodeb a místností ŠD, malujeme ryby, vánoční přáníčka, oblíbené výtvarné techniky dětí …

 

 

Pracovní z.č. – vyrábění vánočních ozdob, zhotovování drobných dárků, vystřihování sněhových vloček, papírové postavičky na postavení, andělíčci, vytrhávání z bílého papíru- zimní krajina, betlémy, prostřihované obrázky na okno, origami …

 

 

Hudební z.č. – opakování známých písniček, zpíváme s Orffovými nástroji, vánoční koledy a písně se zimní tematikou, nácvik programu na vánoční besídku, nové tanečky v tanečním kroužku, hudební hádanky a soutěže, tanec podle hudby – změny rytmu, poslech dětských písní a koled, dramatizace písní…

 

Příprava na vyučování – stejná celoročně – viz  Podzim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaro

 

 

Rekreační a odpočinková činnost – stejná celoročně – viz oddíl  Podzim.

 

Společenskovědní  zájmová činnost – Velikonoce – svátky jara, velikonoční zvyky a tradice, maminka má svátek, vztah k rodičům, práce lidí, hodnota peněz, zacházení s věcmi, staří lidé, první pomoc, lékař, preventivní prohlídky, policie, požární služba, důležitá telefonní čísla …

 

 

Přírodovědná z.č. – ochrana všech živočichů, vítr a déšť, koloběh vody v přírodě, přírodní katastrofy, domácí zvířata, domácí mazlíčci, pozdravy jarní přírody, jarní úklid, barvy jara, jarní květiny, život v trávě, ochrana přírody, pomáháme přírodě …

 

 

Sportovní z.č. – přirozený pohyb na čerstvém vzduchu, míčové hry, hry se švihadly a lanem, panáci, honičky, hod na cíl, koloběžka, kolo, soutěže družstev, překonávání přírodních překážek, posilování, pohybové hry, beseda o pravidlech ve sportu a hře fair play,…

 

 

Výtvarná z.č. – malované písničky, tematické kreslení – jaro, Velikonoce, mláďata, velikonoční motivy, jarní květiny, sluníčka, ptáci, kvetoucí stromy, využívání různých výtvarných technik, kolektivní práce – domeček, jarní příroda, výstavka…

 

 

Pracovní z.č. – skládanky a origami – lodičky, parníky, čepice, květinky, ptáci,…drobné ozdobné předměty z perliček, velikonoční dekorativní výzdoba – zajíc, slepice, vejce, kraslice, velikonoční přáníčka, květiny z ubrousků, jarní výzdoba školní družiny, drobné opravy her a hraček…

 

 

Hudební z.č. – vzbuzovat cit pro prostor, rytmus a dynamiku, aerobní cvičení, druhy chůze, tanečky a taneční hry, písně s jarní tematikou a písně o mláďatech, dorozumíváme se písní, hudební hádanky, rozvíjení hudebně-pohybové výchovy…taneční kroužek.

 

 

Příprava  na vyučování – stejná celoročně – viz oddíl Podzim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léto

 

 

Rekreační a odpočinková činnost – stejná celoročně – viz oddíl Podzim.

 

 

Společenskovědní  zájmová činnost – mám sourozence, plánujeme prázdninovou činnost, život na letních táborech, zmije, oheň, výbušniny, bouřky, nezralé ovoce, nebezpečí při hrách a letních sportech, bezpečnost v silničním provozu, první pomoc, neničíme přírodu, vysvědčení – co mohu zlepšit…

 

 

Přírodovědná z.č. – ochrana životního prostředí, poznávání živé a neživé přírody, hádanky, kvízy, soutěže o přírodě, využití příběhů z knihy „Lesní noviny“, orientace v přírodě, přírodní bohatství, zdravá výživa a životní styl…

 

 

Sportovní z.č. – turistické vycházky do přírody, soutěže rychlosti, mrštnosti a obratnosti, míčové hry, lano, švihadla, jízda na kole a koloběžce, soutěže družstev, pohybové hry, cvičení ve dvojicích, žonglování, cvičení s netradičními pomůckami – papír, krabice, kelímek, PET láhev, dětská jóga, …

 

 

Výtvarná z.č. – zkoušíme nové výtvarné techniky, tematické kreslení – léto, letní sporty, dětské zábavy …, ilustrace k pohádce a veršům, koláže, míchání barev, kreslení prsty, výtvarná soutěž, zábavné kreslení …

 

 

Pracovní z.č. – výrobky z odpad. materiálu, konstruktivní hry a stavebnice – město, pohádková země …, práce s textilem – stříhání a šití, výrobky z přírodnin, herbář rostlin – sběr a lisování květin, obrázky v rámečku, výroba pohlednice z výletu,…

 

 

Hudební z.č. – cvičení a tanec při hudbě- vystoupení kroužku, zapojení všech dětí do nácviku tanečních kroků, držení rytmu, tanec se šátky,  písničky na prázdniny, netradiční doprovody – hrkačky, kelímky, papír, na tělo, lžičky,…zábavná taneční odpoledne, žertovné písně, poslech dětských písní, dramatizace oblíbených písniček, hudební soutěže…

 

 

Příprava na vyučování – stejná celoročně – viz oddíl Podzim.

 

 

 


 


Stránky jsou postaveny na systému Ekonstruktér.cz
n