nDnes je  neděle 8.12.2019 n
  VSTUP NA E-MAIL  
nic
  KALENDÁŘ AKCÍ - 2018 / 2019  
nic
  KONTAKTY  
nic
  ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA  
nic
  PLÁNOVANÉ AKCE-2018 / 2019  
nic
n
  << Zpět | Do oblíbených | Úvodní strana  
n
odrazka
RUBRIKYn
Rohodnutí o přijetí k zákl. vzděláváníRohodnutí o přijetí k zákl. vzdělávánín
Návrh rozpočtu na rok 2019Návrh rozpočtu na rok 2019n
NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země). NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země). n
Úřední deskaÚřední deskan
Informační memorandumInformační memorandumn
Kamerový systém na budově ZŠKamerový systém na budově ZŠn
Hravý klaunHravý klaunn
Opatření školy - vstup cizích osobOpatření školy - vstup cizích osobn
nO ŠKOLEn
ÚvodÚvodn
Historie školyHistorie školyn
Pedagogický sborPedagogický sborn
Akce školy 2018 / 2019Akce školy 2018 / 2019n
Akce školy 2017/2018Akce školy 2017/2018n
Akce školy - 2016/2017Akce školy - 2016/2017n
Partnerské školyPartnerské školyn
Adopce na dálkuAdopce na dálkun
Školní časopisŠkolní časopisn
nPRO ŽÁKYn
Organizace školního roku 2018/ 2019Organizace školního roku 2018/ 2019n
Rozvrhy tříd 2018 / 2019Rozvrhy tříd 2018 / 2019n
Žákovský parlamentŽákovský parlamentn
Úspěchy žáků - 2018/2019Úspěchy žáků - 2018/2019n
Úspěchy žáků - 2017 / 2018Úspěchy žáků - 2017 / 2018n
ChasičkaChasičkan
Lyžařský kurz - 7.ročníkLyžařský kurz - 7.ročníkn
Sportovní kurz - 9.ročníkSportovní kurz - 9.ročníkn
Lyžařský kurz - I.st.Lyžařský kurz - I.st.n
nPRO RODIČEn
Zájmové kroužkyZájmové kroužkyn
Rodičům prvňáčkůRodičům prvňáčkůn
Termíny tř. schůzek a konzultací 2018/2019Termíny tř. schůzek a konzultací 2018/2019n
Školní řádŠkolní řádn
Klasifikační řádKlasifikační řádn
Řád školního hřištěŘád školního hřištěn
ŠVP SouhraŠVP Souhran
Výroční zprávaVýroční zprávan
Projekty EUProjekty EUn
Projekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechProjekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechn
Projekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisuProjekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisun
Formuláře ke staženíFormuláře ke staženín
nVÝCHOVNÝ PORADCEn
Přijímací řízení ve šk.roce 2018/2019Přijímací řízení ve šk.roce 2018/2019n
Poskytování poradenských služeb v naší škole Poskytování poradenských služeb v naší škole n
Rozhodujeme se o budoucím povoláníRozhodujeme se o budoucím povolánín
Konzultační hodiny vých.poradceKonzultační hodiny vých.poradcen
nŠKOLNÍ METODIK PREVENCEn
Konzultační hodiny ŠMPKonzultační hodiny ŠMPn
Preventivní program školyPreventivní program školyn
Preventivní programyPreventivní programyn
Projekty prevence rizikových projevů chováníProjekty prevence rizikových projevů chovánín
Školní strategie prevenceŠkolní strategie prevencen
Bezpečnější internetBezpečnější internetn
Doporučená literaturaDoporučená literaturan
nŠkolní poradenské pracovištěn
Členové ŠPPČlenové ŠPPn
nŠKOLNÍ DRUŽINAn
Řád školní družinyŘád školní družinyn
Celoroční plán školní družinyCeloroční plán školní družinyn
ŠVP školní družinyŠVP školní družinyn
Akce školní družiny 2017-2018Akce školní družiny 2017-2018n
nSRPŠn
Zápisy z jednáníZápisy z jednánín
Přehled čerpání finančních prostředků SRPŠPřehled čerpání finančních prostředků SRPŠn
nŠKOLSKÁ RADAn
Jednací řádJednací řádn
Členové radyČlenové radyn
Zápisy z jednání radyZápisy z jednání radyn
nSTRAVOVÁNÍn
Školní restaurace ScolarestŠkolní restaurace Scolarestn
odrazkaVYHLEDÁVÁNÍn
 
n
 Členové ŠPP 

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště.

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) bylo na naší škole zřízeno pro poskytování poradenských služeb, které vyplývají ze školského zákona a jsou  specifikovány vyhláškami MŠMT. Přímo ve škole jsou bezplatně poskytovány poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům i pedagogům, přičemž pracovníci ŠPP úzce spolupracují s vedením školy, třídními učiteli, ostatními pedagogy. ŠPP také využívá možnosti spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, jako jsou pedagogicko- psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, středisko výchovné péče nebo IPS při Úřadu práce. Jednotliví pracovnici ŠPP podle svých kompetencí zajišťují příslušné informační, poradenské, metodické, koordinační, intervenční či diagnostické služky.

Pracovníci ŠPP

Mgr. Jana Trnková, výchovná poradkyně

Kontakt: 558 678 1

           vychporadce@zsfrydlant.cz

Konzultační hodiny pro žáky:      čtvrtek 13:15 – 13:45

                                 pro rodiče:      čtvrtek 13:45 – 14.30

                                  pro učitele:    úterý 9:30 – 11:30

 

Mgr. Šárka Řezníčková, metodička prevence

Kontakt: 558 678 169

Email: sarka.reznickova@zsfrydlant.cz

Konzultační hodiny: pondělí 7:20 – 7:50 nebo po telefonické domluvě

                             

Mgr. Petra Senčíková, speciální pedagog

Kontakt: 558 678 169

Email: petra.sencikova@zsfrydlant.cz

Konzultační hodiny pro žáky: pátek 9:30 – 9:50

                                     pro rodiče: po telefonické domluvě

Mgr. Veronika Tvrdá, školní psycholog

Kontakt:558 678 169

Email: veronika.tvrda@zsfrydlant.cz

Konzultační hodiny pro žáky: úterý 8:20 – 9:50

                                                     čtvrtek 8:20 – 9:50

                                    pro rodiče: po telefonické domluvě

Pro každý školní rok  je vypracován plán práce ŠPP tak, že je zaměřen na plnění těchto cílů:

1.      Vytvářet základnu pro prevenci školní neúspěšnosti a prevenci sociálně patologických jevů.

2.      Udržovat přátelské sociální klima ve škole i v třídních kolektivech.

3.      Zajišťovat včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů.

4.      Podporovat efektivní komunikaci a spolupráci mezi školou, rodiči a školskými poradenskými zařízeními.

5.      Zkvalitňovat péči o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, zajišťovat podmínky pro poskytování podpůrných opatření pro tyto žáky

6.      Nabízet dostatek informací v oblasti kariérového poradenství.

7.      Metodické vedení pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování, práce s třídními kolektivy a metod práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

              


 


Stránky jsou postaveny na systému Ekonstruktér.cz
n