Dnes je  neděle 22.4.2018
  KALENDÁŘ AKCÍ  
nic
  KONTAKTY  
nic
  ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA  
nic
  PLÁNOVANÉ AKCE-2017/2018  
nic
  << Zpět | Do oblíbených | Úvodní strana  

RUBRIKY
Scolarest - objednávka jídlaScolarest - objednávka jídlanic
Zástup za nemocZástup za nemocnic
Rozhodnutí o přijetí do ZŠRozhodnutí o přijetí do ZŠnic
Úřední deskaÚřední deskanic
Ples ZŠ a SRPŠ - 17.3.2018Ples ZŠ a SRPŠ - 17.3.2018nic
Informace k odevzdávání přihlášek na SŠInformace k odevzdávání přihlášek na SŠnic
Kamerový systém na budově ZŠKamerový systém na budově ZŠnic
Opatření školy - vstup cizích osobOpatření školy - vstup cizích osobnic
Zápis do 1.tříd 2018Zápis do 1.tříd 2018nic
nicO ŠKOLEnic
ÚvodÚvodnic
Historie školyHistorie školynic
Pedagogický sborPedagogický sbornic
Projekty modernizace školyProjekty modernizace školynic
Výběrová řízeníVýběrová řízenínic
Akce školy 2017/2018Akce školy 2017/2018nic
Akce školy - 2016/2017Akce školy - 2016/2017nic
Akce školy - 2014 / 2015Akce školy - 2014 / 2015nic
Akce školy - 2015 /2016Akce školy - 2015 /2016nic
Akce školy - archivAkce školy - archivnic
Partnerské školyPartnerské školynic
Adopce na dálkuAdopce na dálkunic
Školní časopisŠkolní časopisnic
nicPRO ŽÁKYnic
KORCHEMKORCHEMnic
Organizace školního roku 2017 / 2018Organizace školního roku 2017 / 2018nic
Rozvrhy tříd 2017 / 2018Rozvrhy tříd 2017 / 2018nic
Žákovský parlamentŽákovský parlamentnic
Volitelné předměty 2017/2018Volitelné předměty 2017/2018nic
Úspěchy žáků (archiv) - 1.stupeňÚspěchy žáků (archiv) - 1.stupeňnic
Úspěchy žáků (archiv) - 2.stupeňÚspěchy žáků (archiv) - 2.stupeňnic
Úspěchy žáků - 2016/2017Úspěchy žáků - 2016/2017nic
Úspěchy žáků - 2017 / 2018Úspěchy žáků - 2017 / 2018nic
Malá ChasaMalá Chasanic
Lyžařský kurz - 7.ročníkLyžařský kurz - 7.ročníknic
Sportovní kurz - 9.ročníkSportovní kurz - 9.ročníknic
Lyžařský kurz - I.st.Lyžařský kurz - I.st.nic
nicPRO RODIČEnic
Zájmové kroužkyZájmové kroužkynic
Rodičům prvňáčkůRodičům prvňáčkůnic
Termíny tř. schůzek a konzultací 2017/2018Termíny tř. schůzek a konzultací 2017/2018nic
Školní řádŠkolní řádnic
Klasifikační řádKlasifikační řádnic
ŠVP SouhraŠVP Souhranic
Výroční zprávaVýroční zprávanic
Projekty EUProjekty EUnic
Projekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechProjekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechnic
Projekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisuProjekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisunic
Formuláře ke staženíFormuláře ke staženínic
nicVÝCHOVNÝ PORADCEnic
Přijímací řízení ve šk.roce 2017/2018Přijímací řízení ve šk.roce 2017/2018nic
Poskytování poradenských služeb v naší škole Poskytování poradenských služeb v naší škole nic
Rozhodujeme se o budoucím povoláníRozhodujeme se o budoucím povolánínic
Konzultační hodiny vých.poradceKonzultační hodiny vých.poradcenic
Převzetí zápisových lístkůPřevzetí zápisových lístkůnic
Školská poradenská zařízeníŠkolská poradenská zařízenínic
nicŠKOLNÍ METODIK PREVENCEnic
Konzultační hodiny ŠMPKonzultační hodiny ŠMPnic
Preventivní program školyPreventivní program školynic
Preventivní programyPreventivní programynic
Projekty prevence rizikových projevů chováníProjekty prevence rizikových projevů chovánínic
Školní strategie prevenceŠkolní strategie prevencenic
Bezpečnější internetBezpečnější internetnic
Doporučená literaturaDoporučená literaturanic
nicŠKOLNÍ DRUŽINAnic
Řád školní družinyŘád školní družinynic
Celoroční plán školní družinyCeloroční plán školní družinynic
ŠVP školní družinyŠVP školní družinynic
Akce školní družiny 2017-2018Akce školní družiny 2017-2018nic
nicSRPŠnic
Zápisy z jednáníZápisy z jednánínic
Přehled čerpání finančních prostředků SRPŠPřehled čerpání finančních prostředků SRPŠnic
nicŠKOLSKÁ RADAnic
Jednací řádJednací řádnic
Členové radyČlenové radynic
Zápisy z jednání radyZápisy z jednání radynic
nicSTRAVOVÁNÍnic
Školní restaurace ScolarestŠkolní restaurace Scolarestnic
VYHLEDÁVÁNÍ
 
 Informace k organizaci Zápisu do 1.tříd 2018 

Informace k organizaci Zápisu do 1.tříd 2018

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí nám. T. G. Masaryka,

příspěvková organizace

nám. T. G. Masaryka 1260, 739 11 Frýdlant n. O

 

 

Zápis do 1. tříd  

pro školní rok 2018 – 2019

                  se koná ve čtvrtek 12. dubna 2018

v době od 13:00 do 17:00 hod. v prostorách 1.stupně.

Průběh zápisu:

  1. Formální část:

a) rozhovor vyučujícího se zákonným zástupcem včetně vyplnění žádosti a potřebné dokumentace (nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce)

               b) rozhovor vyučujícího s dítětem (motivace pro školní docházku, orientační posouzení

 školní připravenosti)

       2.    Motivační část: orientační posouzení školní připravenosti dítěte formou her a plnění

               zábavných úkolů na stanovištích

 

Celým zápisem Vás letos provedou postavy oblíbených zvířátek.

 

Všechny děti obdrží pamětní list na zápis do 1. třídy a drobné upomínkové předměty.

 

Na Vás i Vaše děti se těší vedení školy spolu s učiteli 1. stupně!!!

   

 

Důležité informace:

Zápis Vašeho dítěte do 1. třídy základní školy je nezbytný a důležitý krok k zahájení povinné školní docházky. Připravili jsme pro Vás souhrn těch nejdůležitějších informací, které Vám usnadní orientaci v této problematice.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho organizace pak z ustanovení vyhlášky č. 48/2006 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších změn.

·         Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2018/2019 dítě narozené v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

·         Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2018/2019 dítě narozené v době od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.  Podmínkou přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky narozeného v tomto období je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení*.

·         Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2018/2019 také dítě narozené v době od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v tomto období k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna 2018, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

Pozn.O odklad školní docházky je možno požádat jak v den zápisu, tak i kdykoli v období do 30. dubna 2017. Formulář žádosti k vyplnění je k dispozici na webových stránkách školy nebo přímo u vyučujících v den zápisu. Pro kladné vyřízení žádosti je potřeba doložit výše uvedené přílohy. Termín návštěvy školského poradenského zařízení je nutné předem dohodnout. Pokud jste již rozhodnuti, že o odklad školní docházky budete žádat, doporučujeme vzhledem k vytížení poradenských center objednat termín co nejdříve (PPP Frýdek – Místek: tel. 558 432 084).

*Pedagogicko-psychologická porada, Speciální pedagogické centrum

 

 

 

 

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) odst. 7 a Stanovením spádových obvodů Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí stanovuje ředitelka školy tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:

V možnostech školy je pro školní rok 2018/2019 otevřít 3 první třídy.

  1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu.
  2. Budou přijati žáci s odkladem školní docházky, kteří přišli k zápisu v uplynulém školním roce.
  3. Budou přijímáni žáci, kteří mají na škole sourozence.
  4. V případě nenaplněné kapacity budou přijímáni žáci z jiných školských spádových obvodů.

 

S případnými dotazy se můžete kdykoli obrátit na ředitelku školy Mgr. Lenku Matuškovou nebo na zástupkyni ředitele Mgr. Karlu Šigutovou osobně, případně telefonicky na číslech: 558 678 169, 558 675 614.

 

Nabízíme Vám také možnost přímé účasti dění ve škole a navštívit

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který pro rodiče a jejich děti pořádá škola dne 22. března 2018 v době od 7:50 do 11:30 hod.. Společně se svými dětmi si v uvedené době můžete prohlédnout školu, případně navštívit některou z vyučovacích hodin na 1. stupni nebo v odborných učebnách 2. stupně.

 

Jste se svými dětmi srdečně zváni!

 

                                                                                        Mgr. Lenka Matušková

                                                                                                       ředitelka školy


 


Stránky jsou postaveny na systému Ekonstruktér.cz